Makaleler

OSMANLI'DA SIBYAN MEKTEPLERİ   Sıbyan Mektepleri Tanımı, İşleyişi ve Tarihi Sıbyan Mektebi Nedir? Sıbyan Arapça bir kelime olan Sabi'nin çoğuludur ve küçük erkek çocuk anlamındadır. Sıbyan mektebi ise küçük erkek ç...

Kopya Hakları Saklıdır © 2016